Eğitimenlerimiz

Yalkın Demirkaya

 

New York Şehir Üniversitesi, John Jay Adalet ve Kriminal Bilimleri Akademisi, Polis Bilimleri ve Kriminal alanında lisans ve aynı üniversitede Bilgisayar Mühendisliği alanında ise yüksek lisans derecesine sahiptir.

New York Emniyet Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllar bilişim suçları ve adli bilişim alanında inceleme uzmanı ve inceleme müdürü olarak çalışmıştır. New York Emniyet Müdürlüğü’nün Dahili Soruşturmalar Dairesi’ndeki Bilişim Suçlarını Araştırma Şubesi’nin kurucusu olmuş ve uzun yıllar müdürlüğünü yapmıştır.

Devamı>>>

Yalkın Demirkaya

 

Charles campisi

 

1973-2014 yılları arasında New York Emniyet Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde soruşturma, operasyon, denetleme görevlerinde çalışmış ve New York Emniyet Müdürlüğü Dahili Soruşturmalar Şubesi’nde on yedi yıl boyunca kıdemli müdür olarak görev yapmıştır.

Psikoloji alanında lisans, Adalet ve Kriminal Bilimleri alanında yüksek lisans ve halen New York Şehir Üniversitesi, John Jay Koleji’nde Adalet ve Kriminal Bilimleri’ndeki doktora öğrenimine devam etmektedir.

Devamı>>>

Charles Campisi  

 Ray Cruz

 

Uzun yıllar New York Emniyet Müdürlüğü’nde bilişim suçları, olaya müdahale, delilleri toplama, inceleme ve analiz alanlarında kıdemli uzman olarak görev yapmış. Özellikle internet incelemeleri, internette çocukların istismarı, sohbet ve sosyal medya alanındaki vaka tecrübesi ile tanınmış bir uzmandır.

Özellikle gizlenmiş ya da tespiti zorlaştırılmış suç ve delilleri ortaya çıkarmada son derece tecrübe sahibi olan Ray Cruz bu alanda sayısız başarılara imza atmış bir profesyoneldir.

Devamı>>>

Ray Cruz  

 Richard Beshlihan

 

New York Emniyet Müdürlüğü, Bilişim Suçları Şubesi, Dahili Araştırmalar Birimi’nde bilişim suçları amiri olarak çalışmış ve görev yaptığı 23 yıl süresince yüzlerce bilişim suçu vakasını aydınlatmıştır.

Görevi esnasında özellikle soruşturulması hassas ve önemli konuları çalışmış ve bu alanda göstermiş olduğu başarıdan dolayı pek çok ödül almıştır.

Aynı zamanda New York Emniyet Müdürlüğü bilişim güvenliği denetçisi ve planlayıcılığı görevini de üstlenmiş ve bu alanda New York Emniyet Müdürlüğü’ne pek çok yeniliğin kazandırılmasında öncü olmuştur.

Devamı>>>

Richard Beshlihan  

  Erdal Ozkaya

 

Avustralya’nın Sydney şehrinde Bilgi Teknolojileri lisans, Bilişim Sistemleri Güvenliği yüksek lisansı yapmış ve halen Charles Sturt Üniversitesi’nde Siber Güvenlik doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Erdal Özkaya kendi sahibi olduğu eğitim firması ile uzun yıllar boyunca Avustralya ve uzak doğudaki pek çok devlet ve özel sektör kuruluşuna BT güvenliği, Savunma ve Siber Güvenlik, Bilişim Güvenliği ve Riskleri, Bilişim Suçları, Bilişim Olaylarına Müdahale eğitimler vermiştir. Dünya genelinde bilişim güvenliği ve hacking ile ilgili etkinliklerde 500’den fazla konuşma yapmış, konferans ve seminerler vermiştir.

Devamı>>>

 Erdal Özkaya  

sukru durmaz

 

Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisliği lisans diploması ile mezuniyetinin ardından 15 yıl boyunca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde; “Bilişim Suçları” ve “Adli Bilişim” alanlarında görev yapmış ve Şubat 2013’te kendi isteği ile emekli olmuştur.

Görevi esnasında, üç binin üzerindeki bilişim suçu vakasında kolluk görevlisi ya da bilirkişi olarak görevlendirilmiş; olaya ilk müdahale, suçun tespiti, delillendirilmesi, incelenmesi, analizi, raporlanması ve adli mercilere sunulması işlemlerini fiilen yerine getirmiştir.

Devamı>>>

Şükrü Durmaz

 

Dursun Ozkara

 

1990 yılında Kara Harp Okulu’ndan Hukuk Bölümü lisans diploması ile mezun olduktan sonra Jandarma Genel Komutanlığı’nın çeşitli birimlerinde 1990 – 2015 yılları arasında aşağıdaki alanlarda başarılı hizmetlerde bulunmuştur:

Araştırma ve İnceleme faaliyetleri kapsamında; Bilgi toplama, bilgi güvenliği, risk analizi, tehdit değerlendirmesi, güvenlik hizmetlerini projelendirme ve projelerin hayata geçirilmesi ve verimlilik denetimi,

Emniyet ve Asayiş Hizmetleri kapsamında; Suç ve suçlulukla mücadelede adli kolluk birimlerinin ve organizasyon yapısının oluşturulması, sevk ve idaresi, suç analizleri, operasyonların planlanması, yönetimi, icrası, faaliyetlerin sonucunda değerlendirme ve raporlama,

Devamı>>>

Dursun Özkara

 

Faruk Dinc

 

 1990 yılında Kara Harp Okulu’ndan Hukuk Bölümü lisans diploması ile mezun olmuştur. 1990 – 2012 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinde aşağıdaki alanlarda görev yapmıştır.

Araştırma ve İnceleme faaliyetleri kapsamında; Bilgi toplama, bilgi güvenliği, risk analizi, tehdit değerlendirmesi, bu faaliyetlere yönelik projelendirme ve projelerin hayata geçirilmesi, verimlilik denetimi,

 Devamı>>>

Faruk Dinç

 

 Serdar Aslan

 

Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulundan mezuniyetinin ardından 24 yıl boyunca Jandarma Genel Komutanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuş ve mesleğinin son on yılında “Bilişim Suçları” ve “Adli Bilişim” alanlarında görev yaparak Nisan 2013’te emekli olmuştur.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki görevi esnasında; Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden Lisans diploması ile mezun olmuş, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında “Bilişim Suçları”, “Siber Terörizm” ve “Adli Bilişim” ile ilgili kurslara katılarak bu alanlarda uzmanlaşmıştır.

Devamı>>>

Serdar Aslan

 

 Timur Ozcan

 

İlk ve orta eğitimini Frankfurt-Almanya’da tamamlamış ve Frankfurt Üniversitesi’nde Bilişim Teknolojileri alanında lisans derecesini aldıktan sonra özellikle bilişim ağları konusunda çeşitli eğitimler almış ve bu alanda uzmanlaşmıştır.

Yaklaşık 20 yıldır bilişim ağları, ağ performansı, ağlarda sorun çözümleme, ağ güvenliği alanlarında çalışmaktadır ve halen Avrupa genelinde kurumsal firmalara belirtilen alanlarda profesyonel çözümler sunan Neox Networks GmbH şirketinin CEO’sudur.

Devamı>>>

Timur Özcan  

 Emrah Akcay

 

1976 Yılında Tekirdağ’da doğdu. 1994 yılında Maltepe Askeri Lisesinden, 1998 yılında ise Kara Harp Okulu’ndan Sistem Mühendisi olarak mezun oldu. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi’nde “İletişim Tasarım ve Yönetimi” dalında yüksek lisans derecesi aldı. Halen aynı bölümde doktora eğitimine devam etmekte olup “Ulusal Yalan Tespit Kodları” konulu tezini yazmaktadır.

Meslek hayatı boyunca İnsan Ticareti ve Kaçakçılık, İnsan Hakları, Stratejik İletişim gibi pek çok meslek içi kurslara katılmıştır. Bu konularda görev yapan Akçay, kendisini bir iletişimci ve yalan avcısı olarak yetiştirmiştir.

Devamı>>>

Emrah Akçay