Adli Bilişim Laboratuvarı

 

DIFOSE, adli bilişim alanında sunmuş olduğu eğitim, danışmanlık ve veri kurtarma hizmetlerini bünyesindeki güncel yazılım ve donanımlarla teçhiz edilmiş adli bilişim laboratuvarı ile sağlamaktadır. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmıştır, ABD, Avrupa ve Ortadoğu’daki pek çok ülke tarafından tanınan DIFOSE Adli Bilişim Laboratuvarı 6 temel bölümden oluşmaktadır.

DIFOSE Adli Bilişim Laboratuvarı, ABD-New York’ta bulunan Cyber Diligence Adli Bilişim Laboratuvarı (http://www.cyberdiligence.com) ile kardeş laboratuvar olup, 2013 yılından beri uluslararası alanda vermiş oldukları hizmetleri beraberce yürütmektedir.

DIFOSE Adli Bilişim Laboratuvarı’nda bulunan tüm teçhizatlar çok kısa sürede özel ekipmanları ile taşınabilir hale getirilerek olay yerine intikal edecek şekilde teçhiz edilmiştir. Talep edildiği takdirde üç farklı yerde aynı anda toplam 21 adet bilgisayarın sabit diskinin ya da diğer veri depolama aygıtlarının adli kopyasını uluslararası standartlara uygun olarak alabilecek kabiliyettedir.

DIFOSE, özel hassasiyet gerektiren gizli, ticari gizli ve özel konuların yer aldığı vakalarda prensip gereği mahallinde inceleme ve analiz yapmakta, olay yerinden dışarıya herhangi bir bilgi ya da verinin çıkarılmadığını gizlilik ve özel hizmet anlaşması ile garanti etmektedir.

DIFOSE Adli Bilişim Laboratuvarı yetenekleri ile,   her türlü dijital verilerin bulunduğu sabit ve taşınabilir diskler, RAID sistemler, cep telefonu, SIM kart, tablet bilgisayar, USB bellek, hafıza kartları, çipler, CD/DVD/BlueRAY gibi optik medyalar, floppy disket, ZIP kartuş ve kasetler üzerinde profesyonel olarak:

• Elektronik keşif, inceleme ve analiz

• Bilişim olayına müdahale, delilleri usulüne uygun toplama ve muhafaza etme

• Veri depolama aygıtlarının adli kopyasını alma

• Suistimal ve suç incelemesi

• Bilişim suçu/suistimali simülasyonu (Bilimsel test, gözlem ve deney yapma)

• Soruşturma ya da dava dosyası içeriğindeki teknik hususları açıklığa kavuşturma,

• Daha önce alınmış bir adli kopya üzerinde inceleme, analiz ve raporlama

• Bilgisayar ve sunucular üzerinde suistimal ya da zararlı yazılım analizi

• Cep telefonu ve mobil cihazlar üzerinde suistimal ya da zararlı yazılım analizi

• Bilgisayar ağlarında suistimal ve zararlı yazılım analizi

• Her türlü veri depolama aygıtı üzerinde veri kurtarma, inceleme ve analiz

• Veriler üzerinde ilişki analizinin yapılması

Görüntü ve video çözümü - analizi

Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi

İnternet ve sosyal ağ inceleme ve analizi

• Şifre ya da parola çözümleme hizmetleri verilmektedir.

Laboratuvar hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak ve hizmet talep etmek için lütfen iletişime geçiniz.